הזיכיון

כחלק מתהליך הצמיחה ומימוש החזון שלנו, אנו מאפשרים למתאימים שביניכם להצטרף לרשת הסנה ולקבל מפתחות לבית מרקחת מורשה למכירת קנאביס משלכם, בחבילה יוצאת דופן ובתנאים חסרי תקדים:

הקמת בית המרקחת רכישת כל המחשוב והציוד הנדרש רישיונות והיתרים גיוס צוות הרוקחים הכשרת צוות העובדים חידוש רישיונות והתנהלות מול הרגולטורים תנאי רכש מועדפים ומוזלים עדיפות באספקת מלאי קנאביס רפואי מחירים מוזלים ברכישת מלאי קנאביס רפואי שירות משלוחים מהיר מודל רווחי מוכח

עלינו

הקמה

הקמה של בית מרקחת היא עניין סבוך מבחינה תכנונית-רגולטורית והמורכבות גדלה כשמדובר בבית מרקחת מורשה למכירת קנאביס רפואי, בהיותו כפוף לתנאי אבטחה ודרישות בינוי נוספות ומחמירות.

מדובר בתהליך יקר וממושך שעלותו מסתכמת במיליוני ₪ ומשכו כשנה עד שנה וחצי.

ראשיתו של התהליך באיתור נכס רלבנטי העומד בדרישות החוק, גיבוש הסכם שכירות המתאים לאופי הפעילות הייחודי, הכנת תכנית אבטחה בהתאם לתקן IMC-GSP של משטרת ישראל, תכנון בית המרקחת ע"י אדריכל בעל מומחיות מתאימה וקבלת אישור מקדים מהרוקחות המחוזית לתכנון ולמיקום.

המשכו של התהליך בגיוס שורה ארוכה של אנשי מקצוע מנוסים, בתיאום ופיקוח על עבודתם וברכישת אלמנטים ייעודיים שונים הכפופים גם הם לשורת כללים מבחינת החומר, הגודל, המיקום וכיו"ב.

סיומו של תהליך ההקמה בחיבור למערכות מחשוב ותוכנות ייעודיות, ברכישת מאגרי מידע רפואיים, בקבלת גישה למרשמי קופות החולים, בהצבת שלטים ועוד.

אנחנו נדאג לאתר, לתכנן, לאשר, לגייס, לפקח, להקים, לרכוש, לחבר ולמסור לכם מפתחות לבית מרקחת שיעניק ללקוחות שלנו חווית רכישה חדשה, ייחודית ומשתלמת.

רישוי

רישוי בית מרקחת מורכב ממספר רישיונות והיתרים. תהליך הרישוי נמשך כשנה, עלותו מסתכמת במאות אלפי ₪ ולאחר שהתקבלו מלוא האישורים והרישיונות נדרש לחדשם מעת לעת בעלות כספית נוספת.

תחילה, לאחר שהושלמה ההקמה ולצורך הפתיחה, נדרש לקבלת היתר מהרוקח המחוזי שניתן בכפוף לביקורת יסודית שנערכת בבית המרקחת.

לאחר מכן נדרש לקבל רישיון עסק לבית מרקחת מהרשות המקומית, במסגרתו נבדקת עמידה בדרישות רבות ובהן כיבוי אש, משטרת ישראל, תברואה, רוקחות מחוזית וכיו"ב.

בנוסף יש לקבל "קוד עוסק" מהיחידה לקנאביס רפואי (היק"ר) במשרד הבריאות אשר כפוף לבדיקה פרסונלית ולהמלצת משטרת ישראל.

כמו כן נדרש לקבל אישור לעמידה בתקן אבטחה IMC-GSP ממשטרת ישראל הניתן לאחר ביקורת של קצין משטרה.

על יסוד כל אלו מוגשת בקשה לרישיון למכירת קנאביס רפואי בבית המרקחת הנדונה בועדת רישוי ביק"ר.

אנחנו נדאג להכין, לזמן, לאשר, לרשיין ולקבל עבורכם את כל האישורים הרגולטורים הנדרשים לפעילות בית המרקחת ובהמשך נמשיך ונדאג לחדשם מעת לעת.

ניהול

ניהול של בית מרקחת נעשה בהתאם לשורה ארוכה של כללים, חוקים ונהלים פנימיים שעל בית המרקחת לגבש וולוודא את קיומם, בהיותו נתון לביקורת ואכיפה מצד כל הגורמים המעורבים בתהליך הרישוי.

החל מגיוס עובדים בעלי הסמכות, רישיונות וכישורים מתאימים והדרכתם ; המשך בכתיבת נהלים, תיעוד ושמירת מסמכים, רכש, קליטת מלאי, תמחור, ניהול מלאי מוצרים וההתנהלות מול לקוחות וספקים ; וכלה בבדיקות שגרתיות של טמפרטורה, תברואה, אבטחה וכיו"ב.

מדובר בתהליכים מקצועיים ממושכים שלימודם כרוך בזמן ומשאבים ועד אז, שגיאות בעניינם עלולות לגבות מחירים כבדים המתבטאים בהוצאות כספיות ואפילו בפקיעת תוקפם של הרישיונות והפסקת הפעילות.

אנחנו נדאג לגייס, לכתוב, להדריך, לתמחר, להכווין ולהנחות, לצורך ניהול מקצועי, אחראי ומיטבי של בית המרקחת.

מלאי

מלאי מוצרי בית המרקחת נרכש משורה ארוכה של ספקים, המציבים מצדם דרישות ותנאים שונים ומשתנים מבחינת היקפי רכישה, עלויות ותנאי הרכישה, ערבויות ופיקדונות כתנאי לאספקה ועוד.

מגוון המוצרים, תמחורם ותנאי רכישתם הם חלק חשוב ביותר בהצלחתו ורווחיותו של בית המרקחת.

אנחנו נדאג להתקשרויות עם ספקים, לתנאי רשת מועדפים ולתמחורים נכונים ורווחיים.

קנאביס רפואי

קנאביס רפואי יכול להירכש, כך על פי החוק, אך ורק ישירות מבית מסחר לקנאביס רפואי שהוקם ופועל לפי תקני איכות ואבטחה ורישיון מתאים.

מלאי עשיר של קנאביס רפואי מכיל מאות של מוצרים שנרכשים ממספר בתי מסחר שונים, אשר מציבים מצדם דרישות שונות הנוגעות להיקף רכישת המוצרים, לעיתים כורכים רכישת מוצרים מובילים ברכישה של מוצרים נחותים, מתמחרים את עלותם גבוהה ביחס לבתי מרקחת רשתיים ומספקים את המוצרים תחילה ללקוחות מועדפים ובאופן שלעיתים יוצר חוסרים.

על מנת לנתק תלות בצדדים שלישיים, לפשט תהליכים ולהוזיל את המוצרים, הוספנו והקמנו עבור זכייני הרשת בית מסחר למוצרי קנאביס רפואי הפועל לפי תקן איכות IMC-GDP, תקן אבטחה IMC-GSP ורישיון עיסוק מתאים מהיחידה לקנאביס רפואי (היק"ר).

 בתי המרקחת של הרשת ייהנו מעדיפות באספקה, מעלויות מוזלות ברכישה ומתנאים הוגנים שיאפשרו את מכירת המוצרים באופן תחרותי ורווחי.

משלוחים

מסירת מוצרי קנאביס רפואי יכולה להיעשות אך ורק באמצעות חברת שינוע ייעודית שהוקמה ופועלת לפי רישיון מתאים. לאור זאת מרבית בתי המרקחת אינם מבצעים משלוחים למטופלים ונאלצים לוותר על נתח לקוחות.

על מנת לספק ללקוחות רשת בתי המרקחת שלנו שירות משלוחים הקמנו חברת שינוע ייעודית להובלת ומסירת מוצרי קנאביס רפואי, בסטנדרט שירות יוצא דופן במסגרתו המשלוח מסופק מהיום-להיום!

שיווק

שיווק בית המרקחת כפוף גם כן לכללי רגולציה מחמירים ומשתנים ביחס לכל אחת מפלטפורמות השיווק הרלבנטיות והוא נחוץ להצלחת הפעילות.

לצורך ניהול מערך שיווקי נדרשים משאבים רבים, תכנון מקדים וארוך טווח, אינטרגציה של פלטפורמות השיווק והוצאות נכבדות, שלעיתים אינן מצדיקות את התועלת שבצדן כאשר מדובר בעסק יחיד שאינו חלק מרשת.

אנו מנהלים מערכי שיווק בשלל פלטפורמות כגון רשתות חברתיות, אתר אינטרנט מעודכן, קמפיינים במימון של הרשת, מועדון חברים בקבוצות "ווטסאפ" קהילתיות, עלוני פרסום ועוד, על מנת להגיע עד אחרוני הלקוחות הפוטנציאלים.